ดูรายการ คนค้นฅน

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 19 เมษายน 2557

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง ดูรายการย้อนหลังตอนล่าสุด คนค้นฅน ออกอากาศทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี คนค้นฅน ทุกวัน เสาร์ เวลา 12.00น. คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิต คนค้นฅน พิธีกร สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ      
Read more

ดูคนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 12 เมษายน 2557

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง ดูรายการย้อนหลังตอนล่าสุด คนค้นฅน ออกอากาศทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี คนค้นฅน ทุกวัน เสาร์ เวลา 12.00น. คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิต คนค้นฅน พิธีกร สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ      
Read more

ดูคนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 15 มีนาคม 2557 (ย้อนรอยเส้นทาง หัวหน้าแก๊งมังกรดำกลับใจ)

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง ดูรายการย้อนหลังตอนล่าสุด คนค้นฅน ออกอากาศทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี คนค้นฅน ทุกวัน เสาร์ เวลา 12.00น. คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิต คนค้นฅน พิธีกร สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ      
Read more

ดูคนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 (ชีวิตเด็กหญิงหัวใจเพชร ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา)

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง ดูรายการย้อนหลังตอนล่าสุด คนค้นฅน ออกอากาศทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี คนค้นฅน ทุกวัน เสาร์ เวลา 12.00น. คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิต คนค้นฅน พิธีกร สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ    
Read more

ดูคนค้นฅนย้อนหลัง วันที่ 25 มกราคม 2557 (ครูสอนดี ครูผู้สร้างคน)

รายการ คนค้นฅน ล่าสุด วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2557 เสนอตอน “ครูผู้สร้างคน” ครูจินดา กิมกูล ครูที่เลือกใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสให้กลับเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ไม่ว่าจะทางฐานะเศรษฐกิจ ครอบครัว เด็กผู้บกพร่องทางร่างกาย และสติปัญญา ให้ทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถ­ึงการเรียนรู้ศิลปะ ที่จะช่วยซ่อมแซมชีวิต พัฒนาสติปัญญา และสร้างอนาคตที่ดีให้กับพวกเขา ทั้งการศึกษาต่อ และหน้าที่การงาน ตลอดระยะเวลา 30 ปี ครูจินดาได้สร้างลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า ออกสู่แวดวงศิลปะ ครูสมปอง เอมรัตน์ ครูผู้สร้างชีวิตให้กับเด็กชนบทผู้ขาดแคลน และชุบชีวิตใหม่ ให้กับเด็กที่เคยก้าวพลาด โดยการใช้วิชาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ผนวกก­ับการผลิตสื่อ สอนให้นักเรียนผลิตสื่อแอนิเมชั่น และผลิตหนังสั้น จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กลับโรงเรียนเล็­กๆ ในชนบท จนกลายเป็นสิ่งที่สร้างโอกาส และเป็นเครื่องมือในการนำเด็กที่เคยก้าวพล­าดกลับมาสู่การเรียนอีกครั้ง…
Read more

ดูคนค้นฅนย้อนหลัง วันที่ 4 มกราคม 2557

ดูคนค้นฅนย้อนหลัง วันที่ 4 มกราคม 2557 1 ดูคนค้นฅนย้อนหลัง วันที่ 4 มกราคม 2557 2 ดูคนค้นฅนย้อนหลัง วันที่ 4 มกราคม 2557 3 ดูคนค้นฅนย้อนหลัง วันที่ 4 มกราคม 2557 4
Read more

ดูคนค้นฅนย้อนหลัง (สดุดีวีรชน ปลายด้ามขวาน)วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556

ดูคนค้นฅนย้อนหลัง (สดุดีวีรชน ปลายด้ามขวาน)วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 1 ดูคนค้นฅนย้อนหลัง (สดุดีวีรชน ปลายด้ามขวาน)วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 2 ดูคนค้นฅนย้อนหลัง (สดุดีวีรชน ปลายด้ามขวาน)วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 3 ดูคนค้นฅนย้อนหลัง (สดุดีวีรชน ปลายด้ามขวาน)วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 4
Read more
ดูคนค้นฅนย้อนหลัง (แม่ เมย์ อยู่เพื่อกันละกัน)วันที่ 19 ตุลาคม 2556

ดูคนค้นฅนย้อนหลัง (แม่ เมย์ อยู่เพื่อกันละกัน)วันที่ 19 ตุลาคม 2556

ดูคนค้นฅนย้อนหลัง (แม่ เมย์ อยู่เพื่อกันละกัน)วันที่ 19 ตุลาคม 2556 1 ดูคนค้นฅนย้อนหลัง (แม่ เมย์ อยู่เพื่อกันละกัน)วันที่ 19 ตุลาคม 2556 2 ดูคนค้นฅนย้อนหลัง (แม่ เมย์ อยู่เพื่อกันละกัน)วันที่ 19 ตุลาคม 2556 3 ดูคนค้นฅนย้อนหลัง (แม่ เมย์ อยู่เพื่อกันละกัน)วันที่ 19 ตุลาคม 2556 4
Read more
ดูคนค้นฅนย้อนหลัง (ดาบกานต์ สังเวียนเปลี่ยนชีวิต)วันที่ 21 กันยายน 2556

ดูคนค้นฅนย้อนหลัง (ดาบกานต์ สังเวียนเปลี่ยนชีวิต)วันที่ 21 กันยายน 2556

ดูคนค้นฅนย้อนหลัง (ดาบกานต์ สังเวียนเปลี่ยนชีวิต)วันที่ 21 กันยายน 2556 ช่วงที่ 1/4 ดูคนค้นฅนย้อนหลัง (ดาบกานต์ สังเวียนเปลี่ยนชีวิต)วันที่ 21 กันยายน 2556 ช่วงที่ 2/4 ดูคนค้นฅนย้อนหลัง (ดาบกานต์ สังเวียนเปลี่ยนชีวิต)วันที่ 21 กันยายน 2556 ช่วงที่ 3/4 ดูคนค้นฅนย้อนหลัง (ดาบกานต์ สังเวียนเปลี่ยนชีวิต)วันที่ 21 กันยายน 2556 ช่วงที่ 4/4
Read more

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 17 สิงหาคม 2556

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 17 สิงหาคม 2556 ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง ดูรายการย้อนหลังตอนล่าสุด คนค้นฅน ออกอากาศทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี คนค้นฅน ทุกวัน เสาร์ เวลา 12.00น. คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิต คนค้นฅน พิธีกร สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ดูรายการ คนค้นฅนย้อนหลัง ทั้งหมด       ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 17 สิงหาคม 2556         1
Read more

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 10 สิงหาคม 2556

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 10 สิงหาคม 2556 ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง ดูรายการย้อนหลังตอนล่าสุด คนค้นฅน ออกอากาศทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี คนค้นฅน ทุกวัน เสาร์ เวลา 12.00น. คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิต คนค้นฅน พิธีกร สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ดูรายการ คนค้นฅนย้อนหลัง ทั้งหมด      
Read more

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 3 สิงหาคม 2556

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 3 สิงหาคม 2556 ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง ดูรายการย้อนหลังตอนล่าสุด คนค้นฅน ออกอากาศทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี คนค้นฅน ทุกวัน เสาร์ เวลา 12.00น. คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิต คนค้นฅน พิธีกร สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ดูรายการ คนค้นฅนย้อนหลัง ทั้งหมด      
Read more

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 27 กรกฎาคม 2556

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง ดูรายการย้อนหลังตอนล่าสุด คนค้นฅน ออกอากาศทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี คนค้นฅน ทุกวัน เสาร์ เวลา 12.00น. คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิต คนค้นฅน พิธีกร สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ดูรายการ คนค้นฅนย้อนหลัง ทั้งหมด    
Read more

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 20 กรกฎาคม 2556

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง ดูรายการย้อนหลังตอนล่าสุด คนค้นฅน ออกอากาศทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี คนค้นฅน ทุกวัน เสาร์ เวลา 12.00น. คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิต คนค้นฅน พิธีกร สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ดูรายการ คนค้นฅนย้อนหลัง ทั้งหมด      
Read more

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 13 กรกฎาคม 2556

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง ดูรายการย้อนหลังตอนล่าสุด คนค้นฅน ออกอากาศทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี คนค้นฅน ทุกวัน เสาร์ เวลา 12.00น. คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิต คนค้นฅน พิธีกร สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ดูรายการ คนค้นฅนย้อนหลัง ทั้งหมด      
Read more

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 6 กรกฎาคม 2556

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง ดูรายการย้อนหลังตอนล่าสุด คนค้นฅน ออกอากาศทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี คนค้นฅน ทุกวัน เสาร์ เวลา 12.00น. คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิต คนค้นฅน พิธีกร สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ดูรายการ คนค้นฅนย้อนหลัง ทั้งหมด      
Read more

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 29 มิถุนายน 2556

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 29 มิถุนายน 2556 ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง ดูรายการย้อนหลังตอนล่าสุด คนค้นฅน ออกอากาศทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี คนค้นฅน ทุกวัน เสาร์ เวลา 12.00น. คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิต คนค้นฅน พิธีกร สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ดูรายการ คนค้นฅนย้อนหลัง ทั้งหมด    
Read more

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 8 มิถุนายน 2556

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 8 มิถุนายน 2556 ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง ดูรายการย้อนหลังตอนล่าสุด คนค้นฅน ออกอากาศทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี คนค้นฅน ทุกวัน เสาร์ เวลา 12.00น. คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิต คนค้นฅน พิธีกร สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ดูรายการ คนค้นฅนย้อนหลัง ทั้งหมด      
Read more

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 1 มิถุนายน 2556

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง ดูรายการย้อนหลังตอนล่าสุด คนค้นฅน ออกอากาศทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี คนค้นฅน ทุกวัน เสาร์ เวลา 12.00น. คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิต คนค้นฅน พิธีกร สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ดูรายการ คนค้นฅนย้อนหลัง ทั้งหมด      
Read more

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 25 พฤษภาคม 2556

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง ดูรายการย้อนหลังตอนล่าสุด คนค้นฅน ออกอากาศทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี คนค้นฅน ทุกวัน เสาร์ เวลา 12.00น. คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิต คนค้นฅน พิธีกร สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ดูรายการ คนค้นฅนย้อนหลัง ทั้งหมด    
Read more

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 18 พฤษภาคม 2556

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง ดูรายการย้อนหลังตอนล่าสุด คนค้นฅน ออกอากาศทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี คนค้นฅน ทุกวัน เสาร์ เวลา 12.00น. คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิต คนค้นฅน พิธีกร สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ดูรายการ คนค้นฅนย้อนหลัง ทั้งหมด    
Read more

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 11 พฤษภาคม 2556

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง ดูรายการย้อนหลังตอนล่าสุด คนค้นฅน ออกอากาศทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี คนค้นฅน ทุกวัน เสาร์ เวลา 12.00น. คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิต คนค้นฅน พิธีกร สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ดูรายการ คนค้นฅนย้อนหลัง ทั้งหมด      
Read more

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 4 พฤษภาคม 2556

ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง วันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ดูรายการ คนค้นฅน ย้อนหลัง ดูรายการย้อนหลังตอนล่าสุด คนค้นฅน ออกอากาศทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี คนค้นฅน ทุกวัน เสาร์ เวลา 12.00น. คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิต คนค้นฅน พิธีกร สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ดูรายการ คนค้นฅนย้อนหลัง ทั้งหมด    
Read more