ดูศีล5คนกล้าท้าอธรรมตอนแรก

ดูศีล 5 คนกล้าท้าอธรรมย้อนหลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2557

ละครศีล 5 คนกล้าท้าอธรรมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหน่วยทหารปฏิบัติการรบพิเศษ Zeal ที่ต้องขมักขเม่นกับการฝึกร่างกายจากการค้นหาคนเก่งและมีร่างกายที่พร้อมและมีความกล้าหาญที่สุด 5 คน เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่สะสางคดีพิเศษของหน่วยงานราชการลับ สามารถติดตามชมได้ทุกวันเสาร์ เวลาประมาณ 20.25น. ทางช่อง ททบ.5  
Read more

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 17 สิงหาคม 2556

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 17 สิงหาคม 2556 ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทประพันธ์ : สรัยรารัญ ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทโทรทัศน์ : กฤษฎา เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม กำกับการแสดงโดย  :  กฤษฎา  เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม สร้างสรรค์โดย  :  อรพรรณ  วัชรพล (บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม เริ่มตอนแรก : วันเสาร์ เวลา 20.25…
Read more

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 10 สิงหาคม 2556

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 10 สิงหาคม 2556 ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทประพันธ์ : สรัยรารัญ ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทโทรทัศน์ : กฤษฎา เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม กำกับการแสดงโดย  :  กฤษฎา  เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม สร้างสรรค์โดย  :  อรพรรณ  วัชรพล (บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม เริ่มตอนแรก : วันเสาร์ เวลา 20.25…
Read more

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 3 สิงหาคม 2556

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 3 สิงหาคม 2556 ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทประพันธ์ : สรัยรารัญ ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทโทรทัศน์ : กฤษฎา เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม กำกับการแสดงโดย  :  กฤษฎา  เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม สร้างสรรค์โดย  :  อรพรรณ  วัชรพล (บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม เริ่มตอนแรก : วันเสาร์ เวลา 20.25…
Read more

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 27 กรกฎาคม 2556

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทประพันธ์ : สรัยรารัญ ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทโทรทัศน์ : กฤษฎา เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม กำกับการแสดงโดย  :  กฤษฎา  เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม สร้างสรรค์โดย  :  อรพรรณ  วัชรพล (บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม เริ่มตอนแรก : วันเสาร์ เวลา 20.25…
Read more

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 20 กรกฎาคม 2556

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทประพันธ์ : สรัยรารัญ ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทโทรทัศน์ : กฤษฎา เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม กำกับการแสดงโดย  :  กฤษฎา  เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม สร้างสรรค์โดย  :  อรพรรณ  วัชรพล (บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม เริ่มตอนแรก : วันเสาร์ เวลา 20.25…
Read more

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 13 กรกฎาคม 2556

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทประพันธ์ : สรัยรารัญ ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทโทรทัศน์ : กฤษฎา เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม กำกับการแสดงโดย  :  กฤษฎา  เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม สร้างสรรค์โดย  :  อรพรรณ  วัชรพล (บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม เริ่มตอนแรก : วันเสาร์ เวลา 20.25…
Read more

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 6 กรกฎาคม 2556

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทประพันธ์ : สรัยรารัญ ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทโทรทัศน์ : กฤษฎา เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม กำกับการแสดงโดย  :  กฤษฎา  เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม สร้างสรรค์โดย  :  อรพรรณ  วัชรพล (บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม เริ่มตอนแรก : วันเสาร์ เวลา 20.25…
Read more

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 29 มิถุนายน 2556

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 29 มิถุนายน 2556 ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทประพันธ์ : สรัยรารัญ ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทโทรทัศน์ : กฤษฎา เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม กำกับการแสดงโดย  :  กฤษฎา  เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม สร้างสรรค์โดย  :  อรพรรณ  วัชรพล (บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม เริ่มตอนแรก : วันเสาร์ เวลา 20.25…
Read more

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 22 มิถุนายน 2556

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 22 มิถุนายน 2556 ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทประพันธ์ : สรัยรารัญ ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทโทรทัศน์ : กฤษฎา เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม กำกับการแสดงโดย  :  กฤษฎา  เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม สร้างสรรค์โดย  :  อรพรรณ  วัชรพล (บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม เริ่มตอนแรก : วันเสาร์ เวลา 20.25…
Read more

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 15 มิถุนายน 2556

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 15 มิถุนายน 2556 ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทประพันธ์ : สรัยรารัญ ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทโทรทัศน์ : กฤษฎา เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม กำกับการแสดงโดย  :  กฤษฎา  เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม สร้างสรรค์โดย  :  อรพรรณ  วัชรพล (บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม เริ่มตอนแรก : วันเสาร์ เวลา 20.25…
Read more

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 8 มิถุนายน 2556

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 8 มิถุนายน 2556 ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทประพันธ์ : สรัยรารัญ ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทโทรทัศน์ : กฤษฎา เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม กำกับการแสดงโดย  :  กฤษฎา  เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม สร้างสรรค์โดย  :  อรพรรณ  วัชรพล (บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม เริ่มตอนแรก : วันเสาร์ เวลา 20.25…
Read more

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 1 มิถุนายน 2556

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทประพันธ์ : สรัยรารัญ ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทโทรทัศน์ : กฤษฎา เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม กำกับการแสดงโดย  :  กฤษฎา  เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม สร้างสรรค์โดย  :  อรพรรณ  วัชรพล (บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม เริ่มตอนแรก : วันเสาร์ เวลา 20.25…
Read more

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 25 พฤษภาคม 2556

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทประพันธ์ : สรัยรารัญ ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทโทรทัศน์ : กฤษฎา เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม กำกับการแสดงโดย  :  กฤษฎา  เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม สร้างสรรค์โดย  :  อรพรรณ  วัชรพล (บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม เริ่มตอนแรก : วันเสาร์ เวลา 20.25…
Read more

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 18 พฤษภาคม 2556

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทประพันธ์ : สรัยรารัญ ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทโทรทัศน์ : กฤษฎา เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม กำกับการแสดงโดย  :  กฤษฎา  เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม สร้างสรรค์โดย  :  อรพรรณ  วัชรพล (บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม เริ่มตอนแรก : วันเสาร์ เวลา 20.25…
Read more

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 11 พฤษภาคม 2556

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทประพันธ์ : สรัยรารัญ ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทโทรทัศน์ : กฤษฎา เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม กำกับการแสดงโดย  :  กฤษฎา  เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม สร้างสรรค์โดย  :  อรพรรณ  วัชรพล (บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม เริ่มตอนแรก : วันเสาร์ เวลา 20.25…
Read more

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 4 พฤษภาคม 2556

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทประพันธ์ : สรัยรารัญ ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทโทรทัศน์ : กฤษฎา เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม กำกับการแสดงโดย  :  กฤษฎา  เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม สร้างสรรค์โดย  :  อรพรรณ  วัชรพล (บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม เริ่มตอนแรก : วันเสาร์ เวลา 20.25…
Read more

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 27 เมษายน 2556

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 27 เมษายน 2556 ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทประพันธ์ : สรัยรารัญ ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทโทรทัศน์ : กฤษฎา เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม กำกับการแสดงโดย  :  กฤษฎา  เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม สร้างสรรค์โดย  :  อรพรรณ  วัชรพล (บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม เริ่มตอนแรก : วันเสาร์ เวลา 20.25…
Read more

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 20 เมษายน 2556

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 20 เมษายน 2556 ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทประพันธ์ : สรัยรารัญ ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทโทรทัศน์ : กฤษฎา เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม กำกับการแสดงโดย  :  กฤษฎา  เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม สร้างสรรค์โดย  :  อรพรรณ  วัชรพล (บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม เริ่มตอนแรก : วันเสาร์ เวลา 20.25…
Read more

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 13 เมษายน 2556

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 13 เมษายน 2556 ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทประพันธ์ : สรัยรารัญ ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทโทรทัศน์ : กฤษฎา เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม กำกับการแสดงโดย  :  กฤษฎา  เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม สร้างสรรค์โดย  :  อรพรรณ  วัชรพล (บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม เริ่มตอนแรก : วันเสาร์ เวลา 20.25…
Read more

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 6 เมษายน 2556

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 6 เมษายน 2556 ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทประพันธ์ : สรัยรารัญ ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทโทรทัศน์ : กฤษฎา เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม กำกับการแสดงโดย  :  กฤษฎา  เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม สร้างสรรค์โดย  :  อรพรรณ  วัชรพล (บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม เริ่มตอนแรก : วันเสาร์ เวลา 20.25…
Read more

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 30 มีนาคม 2556

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 30 มีนาคม 2556 ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทประพันธ์ : สรัยรารัญ ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทโทรทัศน์ : กฤษฎา เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม กำกับการแสดงโดย  :  กฤษฎา  เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม สร้างสรรค์โดย  :  อรพรรณ  วัชรพล (บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม เริ่มตอนแรก : วันเสาร์ เวลา 20.25…
Read more

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 23 มีนาคม 2556

ดูละคร ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม ย้อนหลัง วันที่ 23 มีนาคม 2556 ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทประพันธ์ : สรัยรารัญ ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม บทโทรทัศน์ : กฤษฎา เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม กำกับการแสดงโดย  :  กฤษฎา  เตชะนิโลบล ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม สร้างสรรค์โดย  :  อรพรรณ  วัชรพล (บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด) ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม เริ่มตอนแรก : วันเสาร์ เวลา 20.25…
Read more