ผู้กองเจ้าเสน่ห์ ย้อนหลัง ทุกตอนล่าสุด

ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 15 กรกฎาคม 2555

ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 10.50 น. ผู้กองเจ้าเสน่ห์ เป็น ละครซิทคอม (situation comedy) ของบริษัท ซีเนริโอ จำกัด อีกเรื่องหนึ่งที่เปิดตัวในปี พ.ศ. 2550 โดยออกฉายทางไทยทีวีสีช่อง 3 อำนวยการผลิต โดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ และกำกับการแสดงโดย พงษ์ศักดิ์ ฉิมเจริญ ผู้กองเจ้าเสน่ห์นำแสดงโดยหนึ่งในนักแสดงซิทคอมยุคบุกเบิกของซีเนริโอ คือ มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์      
Read more

ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 1 กรกฎาคม 2555

ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 10.50 น. ผู้กองเจ้าเสน่ห์ เป็น ละครซิทคอม (situation comedy) ของบริษัท ซีเนริโอ จำกัด อีกเรื่องหนึ่งที่เปิดตัวในปี พ.ศ. 2550 โดยออกฉายทางไทยทีวีสีช่อง 3 อำนวยการผลิต โดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ และกำกับการแสดงโดย พงษ์ศักดิ์ ฉิมเจริญ ผู้กองเจ้าเสน่ห์นำแสดงโดยหนึ่งในนักแสดงซิทคอมยุคบุกเบิกของซีเนริโอ คือ มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์    
Read more

ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 24 มิถุนายน 2555

ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 24 มิถุนายน 2555 ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 10.50 น. ผู้กองเจ้าเสน่ห์ เป็น ละครซิทคอม (situation comedy) ของบริษัท ซีเนริโอ จำกัด อีกเรื่องหนึ่งที่เปิดตัวในปี พ.ศ. 2550 โดยออกฉายทางไทยทีวีสีช่อง 3 อำนวยการผลิต โดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ และกำกับการแสดงโดย พงษ์ศักดิ์ ฉิมเจริญ ผู้กองเจ้าเสน่ห์นำแสดงโดยหนึ่งในนักแสดงซิทคอมยุคบุกเบิกของซีเนริโอ คือ มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์    
Read more

ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 1 เมษายน 2555 (เมดอินไทยหลอก)

ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 1 เมษายน 2555 (เมดอินไทยหลอก) ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 10.50 น. ผู้กองเจ้าเสน่ห์ เป็น ละครซิทคอม (situation comedy) ของบริษัท ซีเนริโอ จำกัด อีกเรื่องหนึ่งที่เปิดตัวในปี พ.ศ. 2550 โดยออกฉายทางไทยทีวีสีช่อง 3 อำนวยการผลิต โดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ และกำกับการแสดงโดย พงษ์ศักดิ์ ฉิมเจริญ ผู้กองเจ้าเสน่ห์นำแสดงโดยหนึ่งในนักแสดงซิทคอมยุคบุกเบิกของซีเนริโอ คือ มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์  
Read more

ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 11 มีนาคม 2555 ( ตอน ลางมรณะ )

ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 11 มีนาคม 2555 ( ตอน ลางมรณะ ) ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 10.50 น. ผู้กองเจ้าเสน่ห์ เป็น ละครซิทคอม (situation comedy) ของบริษัท ซีเนริโอ จำกัด อีกเรื่องหนึ่งที่เปิดตัวในปี พ.ศ. 2550 โดยออกฉายทางไทยทีวีสีช่อง 3 อำนวยการผลิต โดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ และกำกับการแสดงโดย พงษ์ศักดิ์ ฉิมเจริญ ผู้กองเจ้าเสน่ห์นำแสดงโดยหนึ่งในนักแสดงซิทคอมยุคบุกเบิกของซีเนริโอ คือ มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์…
Read more

ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 25 ธันวาคม 2554

ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 25 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 – 10.50 น. ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ผู้กองเจ้าเสน่ห์ เป็น ละครซิทคอม (situation comedy) ของบริษัท ซีเนริโอ จำกัด อีกเรื่องหนึ่งที่เปิดตัวในปี พ.ศ. 2550 โดยออกฉายทางไทยทีวีสีช่อง 3 อำนวยการผลิต โดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ และกำกับการแสดงโดย พงษ์ศักดิ์ ฉิมเจริญ ผู้กองเจ้าเสน่ห์นำแสดงโดยหนึ่งในนักแสดงซิทคอมยุคบุกเบิกของซีเนริโอ คือ มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์  
Read more

ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 18 ธันวาคม 2554

ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 18 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 – 10.50 น. ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ผู้กองเจ้าเสน่ห์ เป็น ละครซิทคอม (situation comedy) ของบริษัท ซีเนริโอ จำกัด อีกเรื่องหนึ่งที่เปิดตัวในปี พ.ศ. 2550 โดยออกฉายทางไทยทีวีสีช่อง 3 อำนวยการผลิต โดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ และกำกับการแสดงโดย พงษ์ศักดิ์ ฉิมเจริญ ผู้กองเจ้าเสน่ห์นำแสดงโดยหนึ่งในนักแสดงซิทคอมยุคบุกเบิกของซีเนริโอ คือ มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์
Read more

ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554

  ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 – 10.50 น. ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ผู้กองเจ้าเสน่ห์ เป็น ละครซิทคอม (situation comedy) ของบริษัท ซีเนริโอ จำกัด อีกเรื่องหนึ่งที่เปิดตัวในปี พ.ศ. 2550 โดยออกฉายทางไทยทีวีสีช่อง 3 อำนวยการผลิต โดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ และกำกับการแสดงโดย พงษ์ศักดิ์ ฉิมเจริญ ผู้กองเจ้าเสน่ห์นำแสดงโดยหนึ่งในนักแสดงซิทคอมยุคบุกเบิกของซีเนริโอ คือ มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์
Read more

ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2554

ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.15-11.00 น. ทางไทยทีวีสีช่อง 3      
Read more

ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 30 ตุลาคม 2554

ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 30 ตุลาคม 2554 เวลา 10.20 ? 11.00 น. ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ รับชมได้ทางช่อง 3        
Read more

ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 18 กันยายน 2554

ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 18 กันยายน 2554 เวลา 10.00 – 10.50 น. ออกอากาศทุกวันอาทิตย์              
Read more

ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 10 กันยายน 2554

ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 10 กันยายน 2554 เวลา 10.00 – 10.50 น. ออกอากาศทุกวันอาทิตย์            
Read more

ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 4 กันยายน 2554

ดูซิทคอม ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 4 กันยายน 2554 เวลา 10.00 – 10.50 น. ออกอากาศทุกวันอาทิตย์            
Read more

ดูซิทคอมย้อนหลัง ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 21 สิงหาคม 2554 (คาสโนว่าตัวพ่อ)

ดูซิทคอมย้อนหลัง ผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง วันที่ 21 สิงหาคม 2554 (คาสโนว่าตัวพ่อ)              
Read more

ผู้กองเจ้าเสน่ห์ 14 สิงหาคม 2554 ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง

ผู้กองเจ้าเสน่ห์ 14 สิงหาคม 2554 ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง         ผู้กองเจ้าเสน่ห์ 14 สิงหาคม 2554 ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง[1/4] ผู้กองเจ้าเสน่ห์ 14 สิงหาคม 2554 ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง[2/4] ผู้กองเจ้าเสน่ห์ 14 สิงหาคม 2554 ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง[3/4] ผู้กองเจ้าเสน่ห์ 14 สิงหาคม 2554 ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง[4/4]
Read more

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง 7 สิงหาคม 2554

ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง 7 สิงหาคม 2554         ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง 7 สิงหาคม 2554 – 1/2 ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง 7 สิงหาคม 2554 – 2/2
Read more

ผู้กองเจ้าเสน่ห์ 31 กรกฎาคม 2554 “ตลุย ตลาด ตลก” ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง

ผู้กองเจ้าเสน่ห์ 31 กรกฎาคม 2554 “ตลุย ตลาด ตลก” ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง         ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง 31 ก.ค. 54 (ตอน ตลุยตลาดตลก)[1/2] ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง 31 ก.ค. 54 (ตอน ตลุยตลาดตลก)[2/2]
Read more

ผู้กองเจ้าเสน่ห์ 26 มิถุนายน 2554 “ตอน ตำนานรักดอกหมวย” ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง

ผู้กองเจ้าเสน่ห์ 26 มิถุนายน 2554 “ตอน ตำนานรักดอกหมวย” ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง ผู้กองเจ้าเสน่ห์ 26 มิถุนายน 2554 “ตอน ตำนานรักดอกหมวย”[1/4]“ ผู้กองเจ้าเสน่ห์ 26 มิถุนายน 2554 “ตอน ตำนานรักดอกหมวย”[2/4]“ ผู้กองเจ้าเสน่ห์ 26 มิถุนายน 2554 “ตอน ตำนานรักดอกหมวย”[3/4]“ ผู้กองเจ้าเสน่ห์ 26 มิถุนายน 2554 “ตอน ตำนานรักดอกหมวย”[4/4]“
Read more

ผู้กองเจ้าเสน่ห์ 19 มิถุนายน 2554 “ตอน นวลนางในอ่างน้ำ” ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง

ผู้กองเจ้าเสน่ห์ 19 มิถุนายน 2554 “ตอน นวลนางในอ่างน้ำ” ดูผู้กองเจ้าเสน่ห์ย้อนหลัง ผู้กองเจ้าเสน่ห์ 19 มิถุนายน 2554 “ตอน นวลนางในอ่างน้ำ” [1/4] ผู้กองเจ้าเสน่ห์ 19 มิถุนายน 2554 “ตอน นวลนางในอ่างน้ำ” [2/4] ผู้กองเจ้าเสน่ห์ 19 มิถุนายน 2554 “ตอน นวลนางในอ่างน้ำ” [3/4] ผู้กองเจ้าเสน่ห์ 19 มิถุนายน 2554 “ตอน นวลนางในอ่างน้ำ” [4/4]
Read more